Home » Nhu cầu bán lẻ bitcoin vẫn mạnh trước sự kiện chia đôi khối