Home » Bitcoin, Ether giao dịch dưới mức 'nỗi đau tối đa' trước khi thanh toán quyền chọn trị giá 2,7 tỷ đô la