Home » Hợp đồng tương lai Bitcoin, Ether CME đã ghi nhận mức độ tham gia kỷ lục từ các nhà giao dịch lớn trong quý 2