Home » Biến thể Omicron có thể là một món quà Giáng sinh, có thể khiến đại dịch Covid-19 kết thúc sớm hơn