Home » Các ngân hàng tạm thời đóng cửa hàng loạt chi nhánh, phòng giao dịch, máy ATM để ứng phó với bão Noru