Home » Bán công ty khởi nghiệp cho gã khổng lồ Panasonic và đưa AI vào các cửa hàng