Home » Ba lãnh đạo của Vinfast tại Mỹ cùng rời công ty trong một tuần