Home » 4 nhà máy Samsung tại Việt Nam lãi gần 4 tỷ USD sau 9 tháng